Damclub Excelsior
Home.Nieuws.Competitie.Archief.Links.privacy verklaring.
9-10-2018
Uitslagen

Marco - Dick  0-2
Kor - Rinze   2-0
Jan - Nico     2-0
Koop - Klaas 1-1
Elle - Jan      0-2  (verrassingscompetitie)

Ranglijst ronde 5 voorselectie 9-10-2018

                                     1 2 3 4 5 6 7 8 9 0    AW  +  =  -   Pt Klr

   1    2 Kor Vrieswijk              • 0 . . . . 2 2 2 2     5  4- 0- 1    8  -1
   2    1 Klaas van Keimpema         2 • . 1 . . 2 1 . 2     5  3- 2- 0    8   1
   3    3 Jan Stelwagen              . . • . 1 2 . . 2 2     4  3- 1- 0    7   2
   4    3 Koop de Vries              . 1 . • 1 . . . 2 2     4  2- 2- 0    6   0
        5 Dick Bekkema               . . 1 1 • 2 . 2 . .     4  2- 2- 0    6  -2
   6    6 Elle van Keimpema          . . 0 . 0 • 1 . . 2     4  1- 1- 2    3   0
   7    7 Rinze Postma               0 0 . . . 1 • . . .     3  0- 1- 2    1  -1
        7 Marco Bekema               0 1 . . 0 . . • . .     3  0- 1- 2    1   1
   9    9 Joop Huizenga              0 . 0 0 . . . . • .     3  0- 0- 3    0   1
  10   10 Nico Poelsma               0 0 0 0 . 0 . . . •     5  0- 0- 5    0  -1

--------------------------------------------------------------------------------


2-10-2018

Uitslagen ronde 4

Klaas - Cor: 2 - 0
Nico - Elle.  0 - 2
Jan - Dick    1 -1


Ranglijst voorselectie ronde 4  2-10-2018

                                     1 2 3 4 5 6 7 8 9 0    AW  +  =  -   Pt Klr
   1    2 Klaas van Keimpema         • 2 . . . . 2 1 . 2     4  3- 1- 0    7   2
   2    1 Kor Vrieswijk              0 • . . . . . 2 2 2     4  3- 0- 1    6  -2
   3    2 Koop de Vries              . . • . 1 . . . 2 2     3  2- 1- 0    5  -1
        4 Jan Stelwagen              . . . • 1 2 . . 2 .     3  2- 1- 0    5   1
   5    5 Dick Bekkema               . . 1 1 • 2 . . . .     3  1- 2- 0    4  -1
   6    8 Elle van Keimpema          . . . 0 0 • 1 . . 2     4  1- 1- 2    3   0
   7    6 Rinze Postma               0 . . . . 1 • . . .     2  0- 1- 1    1   0
        6 Marco Bekema               1 0 . . . . . • . .     2  0- 1- 1    1   0
   9    9 Joop Huizenga              . 0 0 0 . . . . • .     3  0- 0- 3    0   1
  10    9 Nico Poelsma               0 0 0 . . 0 . . . •     4  0- 0- 4    0   0

--------------------------------------------------------------------------------


25-9-2018

Stand na ronde 3

 Ranglijst ronde 3 25-9-2018
                                    1 2 3 4 5 6 7 8 9 0    AW  +  =  -   Pt Klr
--------------------------------------------------------------------------------
  1    1 Kor Vrieswijk              • . . . . . 2 . 2 2     3  3- 0- 0    6  -1
   2    4 Koop de Vries              . • . . 1 . . . 2 2     3  2- 1- 0    5  -1
        1 Klaas van Keimpema         . . • . . 2 1 . 2 .     3  2- 1- 0    5   1
   4    1 Jan Stelwagen              . . . • . . . 2 . 2     2  2- 0- 0    4   0
   5    5 Dick Bekkema               . 1 . . • . . 2 . .     2  1- 1- 0    3   0
   6    6 Rinze Postma               . . 0 . . • . 1 . .     2  0- 1- 1    1   0
        8 Marco Bekema               0 . 1 . . . • . . .     2  0- 1- 1    1   0
   8    6 Elle van Keimpema          . . . 0 0 1 . • . .     3  0- 1- 2    1   1
   9    9 Nico Poelsma               0 0 0 . . . . . • .     3  0- 0- 3    0  -1
        9 Joop Huizenga              0 0 . 0 . . . . . •     3  0- 0- 3    0   1

--------------------------------------------------------------------------------
18-9-2018
Voor dit seizoen is het rapid toernooi van start gegaan. Op de eerste avond zijn twee ronden gespeeld.
De stand na twee ronden staat in onderstaande tabel.

Ranglijst rapid toernooi na ronde 2 18-9-2018

                                     1 2 3 4 5 6 7 8 9 0    AW  +  =  -   Pt Klr
--------------------------------------------------------------------------------
  1 --   Jan Stelwagen              • . . . . . . 2 . 2     2  2- 0- 0    4   0
   2 --   Koop de Vries              . • 1 . . . . . . 2     2  1- 1- 0    3   0
     --   Kor Vriewijk               . 1 • 2 . . . . . .     2  1- 1- 0    3   0
   4 --   Klaas van keimpema         . . 0 • 2 . . . . .     2  1- 0- 1    2   0
     --   Elle van Keimpema          . . . 0 • 2 . . . .     2  1- 0- 1    2   0
     --   Nico Poelsma               . . . . 0 • 2 . . .     2  1- 0- 1    2   0
     --   Joop Huizenga              . . . . . 0 • . 2 .     2  1- 0- 1    2   0
     --   Dick Bekkema               0 . . . . . . • 2 .     2  1- 0- 1    2   0
   9 --   Rinze Postma               . . . . . . 0 0 • .     2  0- 0- 2    0   0
     --   Marco bekema               0 0 . . . . . . . •     2  0- 0- 2    0   0
--------------------------------------------------------------------------------

11-9-2018
De tweede ronde van de voorselectie heeft plaatsgevonden wat weer winnaars en verliezers heeft opgeleverd.
Uitslagen:
Rinze Postma - Klaas van keimpema 0-2
Jan Stelwagen - Elle van Keimpema 2-0
Koop de Vries - Joop huizenga 2-0
Kor Vrieswijk - Nico Poelsma 2-0
Op 18 september vindt een rapid toernooi  plaats met een speeltijd van 25 minuten.
Ranglijst ronde 2 11-9-2018

                                     1 2 3 4 5 6 7 8 9 0    AW  +  =  -   Pt Klr
--------------------------------------------------------------------------------
  1    1 Kor Vrieswijk              • . . . . . . 2 2 .     2  2- 0- 0    4   0
        1 Jan Stelwagen              . • . . . . 2 . . 2     2  2- 0- 0    4   0
        1 Klaas van Keimpema         . . • . . 2 . . 2 .     2  2- 0- 0    4   0
   4    4 Koop de Vries              . . . • 1 . . . . 2     2  1- 1- 0    3   0
   5    4 Dick Bekkema               . . . 1 • . . . . .     1  0- 1- 0    1   1
   6    4 Rinze Postma               . . 0 . . • 1 . . .     2  0- 1- 1    1   0
        4 Elle van Keimpema          . 0 . . . 1 • . . .     2  0- 1- 1    1   0
   8    8 Marco Bekema               0 . . . . . . • . .     1  0- 0- 1    0   1
   9    8 Nico Poelsma               0 . 0 . . . . . • .     2  0- 0- 2    0  -2
        8 Joop Huizenga              . 0 . 0 . . . . . •     2  0- 0- 2    0   0

--------------------------------------------------------------------------------
4-9-2018
Damclub Excelsior weer van start
HARLINGEN- De eerste dinsdag van september is voor damclub Excelsior traditioneel de startdag van het nieuwe seizoen. Naast de onderlinge competitie, de Rapid (versneld tempo) en de verrassingscompetitie heeft Excelsior ook dit seizoen weer een viertal dat actief is in de provinciale competitie. Ook dit seizoen dus een volle agenda. Na een korte en bondige vergadering startten de dammers voor de eerste ronde van de onderlinge competitie. Net als vorig seizoen zal men 1x tegen elkaar spelen, waarna de groep wordt opgesplitst in een A- en B-groep. Hieronder een overzicht van de eerste ronde.
Jan Stelwagen werd gekoppeld aan Joop Huizenga en had niet veel tijd nodig om de eerste zege te boeken. Ook Klaas van Keimpema wist zijn partij tegen Nico Poelsma snel in winst om te zetten. Elle van Keimpema speelde een goede partij tegen Rinze Postma, maar moest uiteindelijk toch een puntendeling toestaan. Marco Bekema hield het ondanks een schijf achterstand lang vol tegen Kor Vrieswijk, maar vond uiteindelijk zijn Waterloo. Koop de Vries speelde tegen titelverdediger Dick Bekkema. Beide mannen kennen elkaar door en door en gaven elkaar geen centimeter ruimte, waardoor ook deze partij geen winnaar opleverde.

It giet oan.


Voor de eindstanden van het vorige seizoen zie competitie en selecteer Onderlinge Excelsior

Voor het nieuwe seizoen is in de voorjaarsvergadering het volgende ter tafel gekomen:

1. Interne competitie
*De voorgestelde vijf partijen voor de verrassingscompetitie blijken niet reëel. Het voorstel is om deze competitie met één seizoen te verlengen. Dit voorstel wordt door de leden aangenomen.
*Rapid: Het voorstel is om dit volgend seizoen opnieuw te doen. Ook hier is iedereen het mee eens. In de komende najaarsvergadering komen we hier op terug.
*De regels omtrent de remise in tijdnood komen helder op papier. Ook wordt gekeken naar de regels omtrent de ‘plusremise'. Ook dit punt wordt meegenomen naar de volgende vergadering.
*Onderlinge: Klaas van Keimpema stelt voor om volgend seizoen voor de onderlinge een dubbele competitie te spelen. Dit voorstel wordt meegenomen naar de volgende vergadering.
*Externe: Klaas van Keimpema geeft een overzicht van de prestaties van het viertal. Hieruit blijkt dat het viertal het goed gedaan heeft. Ook volgend seizoen komt Excelsior uit met een viertal.
Hierna verricht Marco Bekema de prijsuitreiking.
2. Start nieuwe seizoen.
Het nieuwe seizoen start op dinsdag 4 september 2018 om 19.30 uur met de vergadering.
Hierna zal de eerste ronde worden gespeeld.

Beste damvrienden,
Aanstaande dinsdag begint er weer een nieuw damseizoen.
Deze start traditioneel met de najaarsvergadering die wij willen beginnen om 19.30 uur.
Aansluitend willen we starten met de eerste ronde van de onderlinge competitie.
Hierbij de agenda voor a.s. dinsdag en de notulen van de voorjaarsvergadering.
AGENDA NAJAARSVERGADERING 04-09-'18
Aanvang 19.30 uur.
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Notulen vorige vergadering
5. Financiën
6. Interne competitie
7. Externe competitie
8. Rondvraag
9. Sluiting