informatie

Speelavond en speelzaal

We spelen op dinsdagavond in de “koegelbult”. Oosterparkweg 23
8862 BA Harlingen
De speelzaal is telefonisch te bereiken via 0517-858572. De zaal is vanaf 19.30 uur open. De partijen beginnen om 20.00 uur.

Het seizoen loopt van september tot en met april. Het seizoen begint op normaal gesproken op de eerste dinsdag van september.