Historie “Koegelbult”

De webmaster wordt nieuwsgierig over de naamgeving van de speellocatie en duikt voor gegevens in “oud Harlingen” .Er werden in diverse locaties gedamd.In het clubhuis van p.v. De Postduif, Pro Rege, De lichtboei, Trebol, de Piraat en momenteel in De Koegelbult, het wijkverenigingsgebouw van het Oosterpark.De foto toont de plek van de speellocatie “de Koegelbult” en het ontstaan van de naam.

(bron: Harlingen, mien stadsje 3)

Toen er bijna nog geen “Oosterpark” was lag daar op de hoek Grettingalaan-Vierkantsdijk de overbekende “Koegelbult”. Op het terrein voor de bult oefenden de schutterij, de vrijwillige landstorm en nog later de politie zich in de schietkunst. Op de achtergrond het nu nog bestaande woonhuis aan de Achlumerdijk. De grond van deze bult werd gebruikt voor ophoging en egalisatie van omliggende bouwterreinen.

De Schutterij Bron:Harlingen toentertied

De Schutterij

De schutterij in vol ornaat, dit zijn natuurlijk de officieren.
Eens in de veertien dagen traden ze aan op de Vismarkt, mannen uit alle lagen van de maatschappij en ik denk hierbij aan de dichter-zanger Koos Speenhof, met z’n bekende lied: daar komen de schutters, daar komen ze aan, ze lopen in de rij en kauwen op hun pruimen”en zo was het.
Ze waren dienstplichtig bij de Schutterij.
Daar op de Vismarkt was het magazijn voor de geweren en de munitie. De schutters werden opgesteld, de officieren trokken hun sabels en gaven instructies, een moeilijk werk, want een orderlijke, rechte rij van schutters kreeg je nooit. Ze hingen er maar wat bij, ze voelden voor het hele schuttertje-spelen niets. De muziek stelde zich op met de kapelmeester Schuil, voorop de tamboer-majoor met zijn zwaaiende staf.
Dan kwam soms de commandant de heer Hannema, de ‘troep’ inspecteren. Een flinke verschijning in prachtige uniform met oranjesjerp en een sjalo waarop een groot bos glimmende hanenveren, sleepsabel en laarzen met sporen.
Een enkele keer ging hij met de troep mede en dan meestal te paard. Ook het vaandel, dat zich bevond ten huize van de commandant, werd met groot ceremonieel gehaald en ging mee. Zodra men de commandant met z’n stafofficieren zag aankomen, begonnen de trommels te roffelen en werd inspectie gehouden. En dan trok de stoet naar het schuttersland, de ‘Koegelbult’ aan de Kimswerderweg voor schietoefeningen. Half Harlingen liep uit. ‘s Middags ongeveer 4 uur vertrokken ze, ‘s-avonds 7 uur kwamen ze terug. Bij slecht weer werden de oefeningen afgelast door het uitsteken van een rode vlag op de raadhuistoren. De schutterij werd in Nederland met ingang van 1 januari 1906 opgeheven.
(bron: Harlingen in de loop der eeuwen en Harlinger Courant)