competitie nieuws

Overzicht van de stand in de competitie is af te lezen 0p de datum in competitie nieuws.

Voor de stand van het viertal in de PFDB competitie klik op onderstaande link

https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/standen.php?taal=&kl=5&Id=8620&jr=20

  1. We ronden de competities van het vorige seizoen af met dien verstande dat spelers die te veel wedstrijden gemist hebben hieraan niet meedoen. De punten die tegen hen behaald zijn vervallen.
  2. A. We zetten voorlopig in op een dubbele competitie, waarbij iedereen elkaar tweemaal ontmoet. Er is dan geen A- en B-poule, maar: zie punt 3.
    B.
     We gaan voorlopig uit van een nieuwe Rapidronde, maar: zie punt 3.
  3. Door allerlei omstandigheden (bijvoorbeeld onderbreking door corona) kunnen aanpassingen nodig zijn. Zoals:

a. Toch terugvallen op een voorronde met later een A- en B-poule

b. Geen nieuwe Rapidronde

c. Combinatie van a en b.

Naar aanleiding van de notulen van 3 september 2019 zou ik op punt 6c terugkomen. De oude regels zijn inderdaad aangepast, ze zijn op onze site na te lezen. Nog even een passage hieruit geciteerd wat te doen bij “gelijk eindigen”:    

De winnaar wordt bepaald door het aantal wedstrijdpunten. Bij gelijk eindigen van twee of meer personen volgt een barragewedstrijd, die past bij de betreffende competitievorm wat de maximaal beschikbare tijd betreft. M.a.w.: Voor de reguliere/rapid/sneldam-competitie zijn dan resp. 90/25/10 min per persoon beschikbaar.
Eindigt de barrage in remise: dan geldt het onderlinge resultaat in de betreffende competitie.
Geeft ook dat geen uitsluitsel, dan beslist het lot.

In alle situaties waarin ons reglement niet (in redelijkheid) voorziet beslist het bestuur.