Bestuur

Het bestuur van damclub Excelsior bestaat uit de volgende personen:

voorzitter

Jan Stelwagen

0517-414994

secretaris

Marco Bekema

06-30597582

penningmeester & webmaster

Rinze Postma

e-mail: damclubexcelsiorharlingen@gmail.com

Contributie: Te voldoen op rekening NL13 RABO 0105 8304 10 t.n.v. damclub excelsior, Harlingen.

Zittingstermijn bestuursleden inclusief rooster.

a. De bestuursleden van Excelsior zijn door en uit de leden van de club gekozen voor een tijd van 3 jaar.
b. Bestuursleden treden af na een zittingsperiode van 3 jaar. De zittingsduur kan met toestemming van de ledenvergadering worden verlengd voor de duur van 3 jaar.

  1. Gezien de afspraken die reeds gemaakt zijn gaat het rooster pas NA komend seizoen in.
  2. Aftredend met ingang van: Seizoen 20/21 Jan Stelwagen.
    Seizoen 21/122Rinze Postma.
    Seizoen 19/20 Marco Bekema.