beleid/reglementen

Door check/mogelijke aanvulling of wijziging wordt de inhoud later geplaatst.

Het gaat hierbij om:

  1. Het privacyreglement (AVG).
  2. De statuten.

Damclub Excelsior is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (KvK-nummer 51391384). Om aan de WBTR-eisen te voldoen worden de statuten gecontroleerd en mogelijk aangepast.