3-9-2019

Damclub Excelsior weer van start op 3 september 2019

HARLINGEN- De eerste dinsdag van september is voor damclub Excelsior traditioneel de startdag van het nieuwe seizoen. Naast de onderlinge competitie, de Rapid (versneld tempo) en de verrassingscompetitie heeft Excelsior ook dit seizoen weer een viertal dat actief is in de provinciale competitie. Ook dit seizoen dus een volle agenda. Na een korte en bondige vergadering startten de dammers voor de eerste ronde van de onderlinge competitie. Net als vorig seizoen zal men 1x tegen elkaar spelen, waarna de groep wordt opgesplitst in een A- en B-groep.


Een discussie punt is de eindtelling
Voorstel:
De som van de score uit de voorronde en de  A en B poule levert de winnaar op van het seizoen.

De agenda voor de ledenvergadering

Agenda Najaarsvergadering 3 september 2019. Begintijd19.30 uur.
Beste denksportvrienden,
Het is ons een genoegen jullie uit te nodigen voor de najaarsvergadering van dinsdag 3 september. De begintijd is net als vorig jaar om 19.30 uur. Dat maakt het mogelijk om na een korte vergadering nog voldoende tijd te hebben om de eerste damronde te spelen.
De agenda:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen + ingekomen verzoek
4. Zitting bestuursleden (zie bijlage)
5. Afspraken vorige vergadering (zie bijlage)
6. Financiën
7. Interne competitie
8. Externe competitie
9. Rondvraag
10. Sluiting
       DAARNA:       
       Eerste damronde.

Doordat de vergadering iets langer duurde dan verwacht is, in onderling overleg besloten om, de eerste ronde van het rapid toernooi dat 25 minuten duurt te spelen.

Dit leverde de volgende stand op.

Ranglijst rapid 3-9-2019
 
               1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 AW + = - Pt Klr

 1 Dick Bekkema       • . . . . . . . 2 . 1  1 0 0 2  -1
   Koop de Vries    . • . . . . . 2 . . 1  1 0 0 2   1
   Klaas van Keimpema . . • . . . . . . 2 1  1 0 0 2   1
 4 Kor Vrieswijk      . . . • 1 . . . . . 1  0 1 0 1   1
 1 Jan Stelwagen      . . . 1 • . . . . . 1  0 1 0 1  -1
 6 Suzanne de Jong    . . . . . • . . . . 0  0 0 0 0   0
 1 Marco Bekema       . . . . . . • . . . 0  0 0 0 0   0
 8 Joop Huizenga      . 0 . . . . . • . . 1  0 0 1 0  -1
   Elle van Keimpema  0 . . . . . . . • . 1  0 0 1 0   1
   Rinze Postma       . . 0 . . . . . . • 1  0 0 1 0  -1Op 10 september is gestart met de voorselectie maar er waren 4 deelnemers afwezig en dit leverde onderstaande uitslag

Ranglijst voorselectie 10-9-2019
 
                      1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 AW + = - Pt Klr

1 Joop Huizenga       • . . . . . . 2 . . 1  1 0 0  2  -1
  Dick Bekkema        . • . . . . . . . 2 1  1 0 0  2  -1
  Koop de Vries       . . • . . . . . 2 . 1  1 0 0  2  -1
4 Marco Bekema        . . . • . . . . . . 0  0 0 0  0   0
  Kor Vrieswijk       . . . . • . . . . . 0  0 0 0  0   0
  Suzanne de Jong     . . . . . • . . . . 0  0 0 0  0   0
  Klaas van Keimpema  . . . . . . • . . . 0  0 0 0  0   0
8 Rinze Postma        0 . . . . . . • . . 1  0 0 1  0   1
  Jan Stelwagen       . . 0 . . . . . • . 1  0 0 1  0   1
  Elle van Keimpema   . 0 . . . . . . . • 1  0 0 1  0   1


Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *