Harlingen skyline

Damclub Excelsior

Beste damvrienden,

Hopelijk is iedereen nog redelijk gezond. Inmiddels zijn we weer een persconferentie verder, vaak reden tot een update.

Sporten mag weer onder voorwaarden, maar de horeca nog niet. Zoals bekend zijn we voor het spelen in de Koegelbult ook afhankelijk van de horecaregeling. Zelfs als deze verruimd zou worden tot bijvoorbeeld 20 uur kunnen we nog niet los.

Hoewel het aantal besmettingen oploopt neemt de druk op de zorg wel af. Dat geeft enige hoop op termijn, de huidige variant maakt minder ziek. Dat geldt het sterkst voor ouderen.

Wat is in de nabije toekomst te verwachten?

Ik neem contact op met het beheer van de Koegelbult om mij direct op de hoogte te brengen wanneer we als club weer kunnen starten en wat voor eisen dan aan ons worden gesteld. Ik verwacht dat het dan opnieuw gaat om aantoonbare vaccinatie, maar dat zien we dan wel. Een doorstart op korte termijn acht ik niet waarschijnlijk, toch verwacht ik wel dat we voor de zomer nog even kunnen dammen.

Net als de vorige keer geldt: geen bericht is voorlopig “rust”.  Ik laat het onmiddellijk weten als we weer kunnen beginnen met dien verstande dat als dat pas duidelijk wordt op een dinsdagavond we die week nog overslaan.

Blijf gezond. We zien er naar uit jullie weer te ontmoeten.

Namens het bestuur,

Jan Stelwagen

Dammen op internet

Het loont de moeite eens te kijken op www.lidraughts.org  Er zijn goede “online-mogelijkheden” om te dammen.

speellocatie.